Các ngành đào tạo hệ cao đẳng

04/01/2022

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trãi (NTC) được thành lập theo Quyết định số 1328/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo 08 ngành thuộc hệ cao đẳng như sau:

  • Hệ Cao đẳng

STT

Tên nghề

Mã nghề

Trình độ

đào tạo

Thời gian đào tạo

1

Kế toán doanh nghiệp

50340301

Cao đẳng

3 năm

2

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

50340402

Cao đẳng

3 năm

3

Quản trị mạng máy tính

50480206

Cao đẳng

3 năm

4

Lập trình máy tính

50480204

Cao đẳng

3 năm

5

Công tác xã hội

50760101

Cao đẳng

3 năm

6

Kỹ thuật chế biến món ăn

50810204

Cao đẳng

3 năm

7

Quản trị khách sạn

50810207

Cao đẳng

3 năm

8

Thiết kế đồ họa

50480208

Cao đẳng

3 năm