Các ngành đào tạo hệ trung cấp

04/01/2022

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trãi (NTC) được thành lập theo Quyết định số 1328/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo 07 ngành thuộc hệ trung cấp như sau:

STT

Tên nghề

Mã nghề

Trình độ

đào tạo

Thời gian đào tạo

1

Kế toán doanh nghiệp

40340301

Trung cấp

2 năm

2

Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

40340402

Trung cấp

2 năm

3

Quản trị mạng máy tính

40480206

Trung cấp

2 năm

4

Lập trình máy tính

40480204

Trung cấp

2 năm

5

Công tác xã hội

40760101

Trung cấp

2 năm

6

Kỹ thuật chế biến món ăn

40810204

Trung cấp

2 năm

7

Thiết kế đồ họa

40480208

Trung cấp

2 năm