ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA NHÀ TRƯỜNG

 

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trãi hợp tác với hàng trăm doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Do vậy, ngoài đội ngũ giáo viên cơ hữu của nhà trường còn có các chuyên gia ở các lĩnh vực chuyên môn khác nhau thuộc nhiều tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sản xuất tham gia giảng dạy.

Thạc sỹ – Họa sỹ LÊ VĂN THÂN – Trưởng khoa Thiết kế đồ họa

Tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật XURICOP (Moscow)

Trưởng phòng Đào tạo – Ủy viên hội đồng khoa học Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội

PGS.NGND.Lê Thanh – Giảng viên khoa Thiết kế đồ họa 

 

Được coi là người đầu tiên đặt nền móng cho ngành Trang trí nội thất Việt Nam. Người thành lập khoa Trang trí nội ngoại thất Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
 

Tham gia thiết kế nhiều công trình trọng điểm như Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nhà khách quốc tế của Lăng; Bảo tàng Hồ Chí Minh; Bảo tàng Cách mạng …
 

Huân chương lao động sáng tạo nghệ thuật; Huân chương vì sự nghiệp giáo dục; Huy chương vì sự nghiệp Mỹ thuật…

Thạc sĩ Nguyễn Thị Hồng Thảo – Trưởng Khoa Kế Toán

 

Thạc sĩ ngành Kế toán tại Đại học Kinh tế Đà Nẵng

NCS. Thạc sỹ Thân Thị Hạnh

 

Giảng Viên Khoa Kế Toán

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Huyền 

 

Giảng Viên Khoa Kế Toán

Thạc sĩ Hoàng Anh Tuấn

 

Giảng Viên Khoa Kế Toán

Giảng viên: Đỗ Thị Thiết

 

Trưởng khoa Thẩm mỹ – Đẹp

 

Thạc sĩ Trần Tất Thành

 

Giảng Viên Khoa Quản Trị Doanh Nghiệp

Thạc sĩ  Nguyễn Minh Giang

 

Giảng Viên Khoa Quản Trị Doanh Nghiệp

Thạc sĩ Doãn Anh Tuấn – Giảng Viên Khoa Quản Trị Doanh Nghiệp

 

Thạc sỹ Quản lý kinh tế  quốc tế tại Úc. Giám đốc Khối KHDN BaovietBank, Giám đốc Phát triển kinh doanh Khối SME của VPbank,  Giám đốc Chương trình cho vay 1.000 tỷ doanh nghiệp SME của VPbank

Thạc sĩ Trần Giang Huấn

 

Giảng viên Khoa Quản trị mạng máy tính