Các ngành đào tạo hệ sơ cấp

04/01/2022

Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trãi (NTC) được thành lập theo Quyết định số 1328/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Hiện nay, Nhà trường đang đào tạo 06 ngành thuộc hệ sơ cấp như sau:

STT

Tên nghề

Trình độ

đào tạo

Thời gian

1

Kỹ thuật chế biến món ăn

Sơ cấp

3 tháng đến 11 tháng

2

Vẽ móng nghệ thuật

Sơ cấp

3 tháng

3

Chăm sóc da

Sơ cấp

3 tháng

4 tháng

6 tháng

4

Trang điểm thẩm mỹ

Sơ cấp

3 tháng

6 tháng

5

Thiết kế tạo mẫu tóc

Sơ cấp

3 tháng

6 tháng

6

Giúp việc gia đình

Sơ cấp

3 tháng

 

Ngoài ra, Trường Cao đẳng nghề Nguyễn Trãi liên tục tuyển sinh, mở các lớp đào tạo thường xuyên của tất cả các nghề nêu trên.