Đời sống
Nguyễn Trãi

Trở thành một thành viên trong cộng đồng NTC, nơi bạn không chỉ học tập mà còn được kết nối với một cộng đồng trẻ trung, nhiệt huyết, đa dạng đầy màu sắc. Nơi bạn được đặt trong mối quan hệ với mọi người xung quanh và không ngừng vận động để có khả năng thích ứng với môi trường hoạt động thực tế sau này.

3400+

Sinh viên nhập học năm 2020 (K33)

25

Câu lạc bộ sinh viên

Đăng ký xét tuyển trực tuyến


    Ý kiến sinh viên

    Kết nối với chúng tôi