Thủ tục nhập học

04/01/2022

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ NGUYỄN TRÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                             

 

 

DANH MỤC HỒ SƠ NHẬP HỌC

 

TT

Giấy tờ

Số lượng

1

Phiếu đăng ký học nghề  (theo mẫu)tải tại website: www.caodangnguyentrai.edu.vn

01

2

Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT (đối với  người học cao đẳng hoặc trung cấp), THCS  hoặc bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp ( trong trường hợp chưa có bằng);

01

3

Bản sao công chứng học bạ THCS hoặc THPT (đối với người học cao đẳng hoặc trung cấp)

02

4

Bản sao công chứng Giấy khai sinh

02

5

Lý lịch trích ngang (theo mẫu)

02

6

Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp

02

7

Ảnh chụp theo kiểu chứng minh nhân dân cỡ  4 x 6  (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau)

02

8

Bản sao hợp lệ các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

02