Tìm hiểu ngành thiết kế đồ họa

04/01/2022

 

Nội dung đào tạo:

 

  – Kiến thức

+ Trang bị các kiến thức cơ bản về CNTT;

+ Trang bị các kiến thức về kỹ thuật đồ hoạ trên máy tính;

+ Trang bị các kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, mỹ thuật công nghiệp;

+ Bồi dưỡng các kiến thức về thẩm mỹ học;

+ Bồi dưỡng các kiến thức cơ bản về kỹ năng sáng tác các tác phẩm đồ hoạ.

– Kỹ năng:

+ Kết nối, điều khiển máy tính và các thiết bị ngoại vi;

+ Tạo các bản vẽ kỹ thuật, mỹ thuật, chế bản sách báo, tạo các tranh ảnh quảng cáo, các dịch vụ liên quan đến video số, chụp ảnh số;

+ Các công việc liên quan đến thiết kế các trang Web;

+ Tạo ra các bản vẽ liên quan đến mỹ thuật công nghiệp.

 

Cơ hội việc làm:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể:

+ Làm việc trong các ngành liên quan đến vẽ kỹ thuật như xây dựng, kiến trúc, cơ khí v. v…

+ Làm việc trong các ngành liên quan vẽ mỹ thuật như Quảng cáo, thiết kế thời trang;

+ Làm việc trong các công ty, cơ quan, tổ chức xuất bản sách báo, tạp chí…

+ Thiết kế trang Web, Websites;

+ Có thể làm việc ở các cơ quan, công ty liên quan đến việc sử dụng, khai thác công nghệ đa phương tiện